Vážený správca, vážený odberateľ tepla, 

po vyhodnotení priebehu priemerných denných teplôt v ostatných dňoch, vrátane ich očakávaného vývoja na najbližšie obdobie pristúpi naša spoločnosť STEFE Banská Bystrica, a.s. od dnešného dňa, t.j. 28. septembra 2020 k začiatku vykurovania v zmysle platnej legislatívy.

V prípade zmien klimatických podmienok bude režim dodávky tepla na vykurovanie operatívne regulovaný a verejnosť budeme o tom informovať.

Vaše individuálne požiadavky na prípadné prekurovanie v ranných alebo večerných hodinách môže nahlásiť zodpovedná osoba telefonicky na bezplatné číslo 0800 700 700, na mobilné číslo 0918 733 666 alebo e-mailom na dispecing.banskabystrica@stefe.sk. Požiadavku nahlásenú telefonicky je potrebné následne potvrdiť aj e-mailom.

S úctou


Ing. Roman Uhrina
obchodný riaditeľ

Ostatné zaujímavosti