Vážený správca, vážený odberateľ tepla,

oznamujeme Vám, že spoločnosť STEFE Banská Bystrica, a.s. ukončí dňa 31. 5. 2021 vykurovaciu sezónu 2020/2021 v zmysle platnej legislatívy.

Dodávka tepla na vykurovanie bude možná aj po tomto termíne, avšak musí o to telefonicky požiadať kompetentná osoba na našom dispečingu na bezplatnom telefónnom čísle 0800 700 700. Uvedenú požiadavku je potrebné následne potvrdiť aj e-mailom na adresu dispecing.banskabystrica@stefe.sk.

Ďakujeme Vám za spoluprácu počas uplynulej vykurovacej sezóny a želáme Vám príjemné prežitie horúcich letných dní.

S úctou


Ing. Roman Uhrina
obchodný riaditeľ

Ostatné zaujímavosti