Avizované prerušenie dodávky ÚK a TÚV dňa 1.4.2020 sa NEUSKUTOČNÍ.

Vážení odberatelia tepla na ul. J. Bánika a Borovianska vo Zvolene,

Oznamujeme Vám,

že na základe oznámenia spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. o prerušení dodávky elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa   1.4.2020 v čase          od 8:00 do 16:00 hod.  prerušená dodávka ÚK a TÚV . Dodávku tepla obnovíme ihneď po obnovení dodávky elektrickej energie.

V prípade otázok kontaktujte dispečing STEFE Zvolen: 0918 733 733     alebo       0800 700 777

Za nami nezavinené prerušenie dodávky ÚK a TÚV sa ospravedlňujeme.

Dotknuté odberné miesta: Borovianska 1993/53-57, Borovianska 1994/45-51, J.Bánika 2009/2, J.Bánika 1912/1-5,        J.Bánika 8049/7-9, J.Bánika 1917/11-15, J.Bánika 2007/17-19, J.Bánika 1983/21-25, J.Bánika 1986/27-29, J.Bánika 1990/12-16, J.Bánika 1997/6-10

 

                                                                                               Ján Bellák v.r.

                                                                                    technický riaditeľ, konateľ

Vo Zvolene 5.3.2020