Vážení odberatelia tepla na ul. J. Gagarina a Okružná vo Zvolene,

Oznamujeme Vám,

že na základe oznámenia spoločnosti SSE Distribúcia, a.s. o prerušení dodávky elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa   4.10.2022 v čase  od 7:30 do 16:30 hod.  prerušená dodávka ÚK a TÚV.

Dodávku tepla obnovíme ihneď po obnovení dodávky elektrickej energie.

V prípade otázok kontaktujte dispečing STEFE Zvolen: 0918 733 733     alebo       0800 700 777

Za nami nezavinené prerušenie dodávky ÚK a TÚV sa ospravedlňujeme.

Dotknuté odberné miesta: J. Gagarina 2418/85-93, 2427/95-99 a Okružná 2447/137

S pozdravom

                                                                                               Ján Bellák v.r.

                                                                                    technický riaditeľ, konateľ

Vo Zvolene 16.9.2022