STEFE Zvolen, s.r.o. , Unionka 54, 960 01 Zvolen

 

OZNAM o prerušení dodávky tepla

 

Vážení odberatelia tepla na ul. Prachatická, M. Rázusa.

Oznamujeme Vám,

že na základe oznámenia spoločnosti SSE Distribúcia, a.s. o prerušení dodávky elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 30.11.2023 v čase  od 7:40 do 14:30 hod.  prerušená dodávka ÚK a TÚV . Dodávku tepla obnovíme ihneď po obnovení dodávky elektrickej energie.

V prípade otázok kontaktujte dispečing   STEFE Zvolen: 0918 733 733     alebo       0800 700 777

Za nami nezavinené prerušenie dodávky ÚK a TÚV sa ospravedlňujeme.

Dotknuté odberné miesta: Prachatická 2145/1-11, Prachatická 1798/13-19, Prachatická 2235/21-27, M. Rázusa 2144/24, M. Rázusa 1753/18-22, M. Rázusa 2142/16, M. Rázusa 1784/4-8, M. Rázusa 2140/2, M. Rázusa 1603/14, Prachatická 2421/45 MŠ, Prachatická 2248/31-33, Prachatická 2248/35, Prachatická 2374/29, Prachatická 2255/37-43, M. Rázusa 2226/26-38, M. Rázusa 1751/40-46, M. Rázusa 2203/48-58, Prachatická 2466/2-6, Prachatická 2470/8-10, Prachatická 2473/12-14, Prachatická 2478/16-18, Prachatická 8080  

 

S pozdravom

                                                                                               Marek Blanár

                                                                                    technický riaditeľ, konateľ

Vo Zvolene 14.11.2023