Informácie o používaní súborov cookies na stránke

V záujme podávania transparentných, jasných a zrozumiteľných informácií o nakladaní s informáciami a osobnými údajmi užívateľov svojho webového sídla si spoločnosť STEFE SK, a.s. so sídlom Zvolenská cesta 1A, 974 05 Banská Bystrica, akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 792/S, IČO: 31 630 278 („Spoločnosť“), dovoľuje poskytnúť vám, ako návštevníkovi webovej stránky www.stefe.sk,v súlade s ustanovením § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, nasledovné informácie o používaní tzv. súborov cookies („Cookies“). Spoločnosť STEFE SK, a.s. má zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorú s otázkami týkajúcimi sa ochrany osobných údajov môžete kontaktovať mailom na ochranaudajov@stefe.sk.

Čo sú Cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uchovávané prostredníctvom vášho internetového prehliadača vo vašom počítači, tablete alebo mobilnom telefóne. Cookies nám napríklad umožňujú identifikovať, že z vášho zariadenia navštevujete našu webovú stránku opakovane, čo nám umožňuje ponúknuť vám obsah, ktorý zodpovedá vaším predchádzajúcim návštevám. Cookies nám tiež umožňujú zabezpečiť riadne fungovanie stránky www.stefe.sk a môžeme vďaka nim zlepšovať jej funkčnosť a naše služby pre vás.

Aké typy a na aký účel Cookies používame?

Súbory Cookies sa môžu deliť podľa doby, počas ktorej sú vo vašom zariadení uchovávané alebo podľa účelu, na ktorý sú uchovávané. Podľa doby, počas ktorej sú Cookies vo vašom zariadení uchovávané, rozdeľujeme Cookies na dva základné typy, a to na dočasné a trvalé. Dočasné Cookies sú využívané len na účely jednej konkrétnej návštevy našej webovej stránky. Slúžia najmä na identifikovanie vášho zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón) pri opakovanom načítavaní častí našej webovej stránky v rámci jednej návštevy. Zlepšujú vám tak možnosti jej prehliadania. Po ukončení činnosti prehliadača webových stránok sú dočasné Cookies z vášho zariadenia odstránené. Trvalé Cookies nám pomáhajú rozpoznať vás ako unikátneho užívateľa našej webovej stránky a zostávajú uchované vo vašom zariadení až dovtedy kým uplynie ich vopred stanovená doba platnosti alebo kým ich nevymažete. Okrem toho nám trvalé Cookies umožnia poskytnúť vám pri ďalšej návšteve viac personalizovaný obsah našej webovej stránky. Z hľadiska účelu využívame Cookies na zlepšenie funkčnosti našej webovej stránky, napríklad na ukladanie dočasných (stavových) informácií, teda informácií o fungovaní jednotlivých častí našej webovej stránky. Cookies tiež využívame na analýzu správania návštevníkov našej webovej stránky, vrátane sledovania návštevnosti jednotlivých podstránok, čo nám umožňuje upraviť webovú stránku tak, aby viac zodpovedala vašim potrebám. Cookies využívame tiež na účely cielenia on-line reklamy. Naša webová stránka využíva v súvislosti so súbormi Cookies aj službu Google Analytics. V prípade, ak by ste mali záujem o podrobnejšie informácie o používaní Cookies touto službou, navštívte stránku Google Analytics.

Ešte k účelu: dočasné ukladanie IP adresy systémom je nevyhnutné na umožnenie načítania webovej stránky v zariadení používateľa. Pre tento účel musí ostať IP adresa používateľa počas prehliadania webovej stránky uložená.

Aby bola zabezpečená správna funkčnosť webovej stránky, prebieha ukladanie do Logfiles. Okrem toho nám slúžia údaje na optimalizáciu webovej stránky a na zaistenie bezpečnosti našich IT systémov. V tomto prípade nedochádza k vyhodnocovaniu údajov na marketingové účely.

Právnym základom pre takéto spracúvanie je vyjadrený dobrovoľný súhlas vás, ako dotknutej osoby, ktorý nám udelíte jednorazovým zakliknutím „súhlasím“. Následky neudelenia súhlasu s Cookies nie sú žiadne, môže však dôjsť k znefunkčneniu niektorých častí webovej stránky.

Kedy používame Cookies a čo robiť v prípade, ak s ich používaním nesúhlasíte?

Cookies používame len v prípade, ak máte vo svojom internetovom prehliadači povolené ich prijímanie. Takéto nastavenie internetového prehliadača považujeme za váš súhlas s používaním Cookies. Dovoľujeme si vás informovať, že vo väčšine internetových prehliadačov je povolenie na prijímanie Cookies prednastavené. Dovoľujeme si tiež uviesť, že pokračovaním v prehliadaní našej webovej stránky súhlasíte s používaním Cookies. V prípade, ak si neželáte, aby sme Cookies používali, zmeňte, prosím, nastavenia vášho internetového prehliadača. Takúto zmenu môžete väčšinou zrealizovať v časti „Nastavenia“ alebo „Možnosti.“ V rámci nastavenia vášho internetového prehliadača je tiež možné zabezpečiť odstránenie Cookies alebo môžete ukladanie Cookies zakázať úplne. Pre bližšie informácie vám odporúčame prečítať si informácie poskytované výrobcom konkrétneho internetového prehliadača. Zoberte, prosím, na vedomie, že vzhľadom na nastavenia našej webovej stránky, môže prípadný zákaz používania Cookies negatívne ovplyvniť jej funkčnosť a znemožniť vám používanie niektorých funkcií.

Opis arozsah spracovaných údajov:

  • IP adresa, zakej navštevujete našu stránku
  • Identita klienta podľa služby na klientovi, ak je k dispozícii
  • ID klienta, keď bola žiadosť oprávnene zadaná
  • Dátum a čas prijatia žiadosti zo servera
  • použitá https metóda, zdroj a použitý protokol
  • Statuscode, ktorý posiela server klientovi
  • Veľkosť prezeraného objektu

Doba uloženia

Údaje budú vymazané akonáhle už nie sú potrebné keď účel ich zisťovania bol dosiahnutý. Údaje, ktoré sa ukladajú do Logfiles, budú vymazané postupne v pravidelných časových odstupoch, najneskôr do 24 mesiacov.