Vážení odberatelia tepla, z dôvodu opravy poruchy na horúcovodnom potrubí Martinskej teplárenskej, a.s., dôjde dňa 13. 2. 2019 v čase od 8.00 do 17.00 hod. k prerušeniu dodávky tepla a teplej vody pre odberateľov tepla uliciach Kozmonautov 20-21, 22-23, 24-25, 26-27, Jilemnického 55. Za vzniknuté nepríjemnosti sa Vám vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.