Vážení odberatelia tepla,
na základe doručenej informácie od spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., Vám oznamujeme, že dňa 23. 3. 2023 v čase od 7.30 hod. do 14.30 hod. dôjde z dôvodu plánovaných prác prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., k prerušeniu distribúcie elektriny nasledovne:

Chotárna 13

Chotárna 15

Devínska 15

Kijevská 3,4,5,6

Medňanského 20,22

Buvalová večierka

Potraviny Minská

Minská 5,

Charkovská 5

Minská 13,

Devínska 7,

Charkovská 7/4936 

Vzhľadom na to, že prerušenie distribúcie elektriny sa týka aj odovzdávacích staníc tepla, oznamujeme našim spotrebiteľom v týchto objektoch, že z uvedeného dôvodu bude v rovnakom čase prerušená aj dodávka tepla a teplej vody.

Ďakujeme za pochopenie.