Vážení odberatelia tepla,
na základe doručenej informácie od spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., Vám oznamujeme, že dňa 28. 3. 2023 v čase od 7.30 hod. do 13.30 hod. dôjde z dôvodu plánovaných prác na zariadení prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., k prerušeniu distribúcie elektriny na ul.:

Majakovského 2,

Ševčenkova 2, 6, 7, 8

Puškinova 1, 2, 3, 4

Lermontova 3

Vzhľadom na to, že prerušenie distribúcie elektriny sa týka aj odovzdávacích staníc tepla, oznamujeme našim spotrebiteľom v týchto objektoch, že z uvedeného dôvodu bude v rovnakom čase prerušená aj dodávka tepla a teplej vody.

Ďakujeme za pochopenie.