Vážení odberatelia tepla,
na základe doručenej informácie od spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., Vám oznamujeme, že dňa 22. 11. 2023 v čase od 7.15 hod. do 16.30 hod. dôjde z dôvodu plánovaných prác na zariadení distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., k prerušeniu dodávky elektriny na ul.:

Malinovského 5-10,
Jozefa Kronera 1-11

Vzhľadom na to, že prerušenie distribúcie elektriny sa týka aj technológie dodávky tepla, oznamujeme našim spotrebiteľom v týchto objektoch, že z uvedeného dôvodu bude v rovnakom čase prerušená aj dodávka teplej vody. Dodávku tepla obnovíme ihneď po obnovení dodávky elektrickej energie.

Za nami nezavinené prerušenie dodávky teplej vody sa ospravedlňujeme.