Vážení odberatelia, 

dňa 20.11.2023 došlo k poruche v dodávke tepla a teplej vody na horúcovodnom potrubí MH Teplárenský holding, a.s. Z dôvodu zisťovania miesta poruchy dochádza preto v jednotlivých častiach mesta Martin k odstavovaniu tepla a teplej vody. 

Za vzniknuté nepríjemnosti sa Vám ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.