Vážení odberatelia tepla,

oznamujeme Vám, že z dôvodu opravy poruchy horúcovodného potrubia dôjde dňa 22. 11. 2023 o 9.00 hod. k prerušeniu dodávky tepla a teplej vody pre odberateľov tepla na ul. Zelená a Štvrť Čajkovského v mestskej časti Priekopa.

Predpokladaný čas odstránenia poruchy je cca o 22.00 hod.

Za vzniknuté nepríjemnosti sa Vám vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.