Vážení odberatelia tepla, z dôvodu rekonštrukcie horúcovodného potrubia Martinskej teplárenskej, a.s., dôjde v čase od 29. 7. 2019 od 22.00 hod. do 30. 7. 2019 do 22.00 hod. k prerušeniu dodávky teplej vody pre nasledujúce odberné miesta: Tajovského 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, Novomeského 2, M. R. Štefánika 72, 74-78, 80, 82-86, Thurzova 1, 2, 3-7, 4-8, 9-13, 10-14, MŠ Bjornsonova, Bjornsonova 3, 5, 7, 9. Za vzniknuté nepríjemnosti sa Vám vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.