Vážení odberatelia tepla na sídlisku Zlatý Potok vo Zvolene,

 

Oznamujeme Vám, že na základe oznámenia Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. z dôvodu prerušenia dodávky SV bude dňa  19.3.2023 od 8:30 do 15:00.  prerušená dodávka TÚV . Dodávku TÚV obnovíme ihneď po obnovení dodávky studenej vody.

V prípade otázok kontaktujte dispečing STEFE Zvolen: 0918 733 733     alebo       0800 700 777

Za nami nezavinené prerušenie dodávky TÚV sa ospravedlňujeme.

Dotknuté odberné miesta: z okruhu OST Zlatý Potok 1 a OST Zlatý Potok 3

ul.: Prachatická, M. Rázusa, A. Hlinku, Centrum.

 

S pozdravom

                                                                                              Marek Blanár

                                                                                    technický riaditeľ, konateľ

Vo Zvolene 19.3.2023