STEFE Zvolen, s.r.o. , Unionka 54, 960 01 Zvolen

 

OZNAM o prerušení dodávky tepla

 

Vážení odberatelia tepla v bytovom dome na ul. J.Kozáčeka 2106/14 vo Zvolene,

Oznamujeme Vám,

že na základe oznámenia spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. o prerušení dodávky elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa   9.7.2019 v čase          od 7:15 do 18:30 hod.  prerušená dodávka TÚV . Dodávku TÚV obnovíme ihneď po obnovení dodávky elektrickej energie.

 V prípade otázok kontaktujte dispečing STEFE Zvolen: 0918 733 733     alebo       0800 700 777

Za nami nezavinené prerušenie dodávky TÚV sa ospravedlňujeme.

Dotknuté odberné miesta: J.Kozáčeka 2106/14

 

                                                                                               Ján Bellák v.r.

                                                                                    technický riaditeľ, konateľ

Vo Zvolene 19.6.2019