Dobrý deň,

v prílohe Vám zasielam oznámenie Východoslovenskej distribučnej a.s., že z dôvodu pravidelnej údržby

distribučnej sústavy je naplánované prerušenie distribúcie elektriny do objektov uvedených v prílohe

a to v termíne:  28. októbra 2020  od  08:00 hod  do 16:30 hod- blok Gladiola – J.Francisciho 29

V prípade prerušenia distribúcie elektriny  bude v tomto čase do uvedeného objektu

prerušená aj dodávka tepla a tepla na prípravu teplej úžitkovej vody.

Oznamy o prerušení dodávky do bloku Gladiola nebudeme vylepovať.