Pociťujete v miestnosti chlad?

Termostatická hlavica na radiátore reaguje na teplotu v miestnosti a podľa nej ovláda termoregulačný ventil, ktorý ovplyvňuje prietok vykurovacej vody. Preto je nutné, aby bola hlavica dobre obtekaná vzduchom.

Ak je termostatická hlavica skrytá pod krytom vykurovacieho telesa, závesom, záclonou alebo kusom nábytku, môže snímať teplotu v prehriatom priestore v jej okolí. Ak je táto teplota vyššia ako teplota nastavená na hlavici, regulačný ventil zatvorí prívod vody do radiátora, a to bez ohľadu na skutočnú teplotu v celej miestnosti.

Ostatné zaujímavosti