Priestor na tvorivé hry na Klinike pediatrickej onkológie a hematológie DFNsP v Banskej Bystrici si odteraz môžu malí pacienti užívať aj vďaka finančnému daru 2.500 eur od STEFE.

„Hreje nás pocit, že sme mohli pomôcť spríjemniť detským onkologickým pacientom pobyt v nemocnici. Klinika má teraz aj vďaka STEFE novovybudovanú herňu vybavenú moderným detským nábytkom," hovorí člen predstavenstva STEFE SK, a. s., Dr. Christoph Varga na fotografii vľavo pri odovzdávaní symbolického šeku riaditeľovi  Občianskeho združenia Svetielko nádeje, Ing. Igorovi Obšajsníkovi.

Občianske združenie Svetielko nádeje (www.svetielkonadeje.sk)

Združenie vzniklo v roku 2002 z iniciatívy malej skupiny ľudí, s cieľom humanizovať nemocničné prostredie a liečebné podmienky v detskej nemocnici v Banskej Bystrici. Činnosť združenia sa spočiatku zameriavala na plnenie želaní ťažko chorých detí. Neskôr sa k tejto misii pridružila celá škála ďalších činností zameraných na poskytovanie nadstavby liečebného procesu detských onkologických pacientov – služby psychosociálneho tímu, detský mobilný hospic, prepravná služba, ubytovanie pre rodinných príslušníkov, kanisterapia a v súčasnosti aj obnova priestorov priamo na Klinike pediatrickej onkológie a hematológie DFNsP v Banskej Bystrici.

Sedem číselných faktov o Svetielku nádeje za rok 2021:

  • 36 nových detských pacientov a rodinných príslušníkov, ktorým boli poskytnuté služby na oddelení vrátane balíčka prvého kontaktu aj poradenstva psychosociálneho tímu,
  • 84.883 km najazdených prepravnou službou pre 52 rodín vrátane prepráv do zahraničia,
  • 20.272 eur na doplatky za lieky malým pacientom,
  • 348 bezplatných prenocovaní pre rodinných príslušníkov v nemocnici,
  • 32 zdravotníckych prístrojov a pomôcok zapožičaných pre detský hospic,
  • 2514 obedov pre hospitalizovaných rodičov.

Ostatné zaujímavosti