Aj vďaka podpore STEFE sa mohol počas zimného obdobia úspešne zrealizovať projekt "ZOBER MA VON", v rámci ktorého sa podarilo zrealizovať výstavbu záhradného altánku pre deti v materskej škole na Radvanskej ulici 26 v Banskej Bystrici.

Tento projekt je zameraný na prípravu prírodného prostredia vhodného na outdoorové vyučovanie detí. Vyučovanie vonku vytvára priestor na nadobúdanie vlastných zážitkov a skúseností, rozvíja zvedavosť, pozorovacie schopnosti, trpezlivosť. Orientuje deti na zdravý životný štýl, pozitívny vzťah k prírode a rešpekt voči nej. Takáto výuka s kvalitným zážitkom je autentická, zmysluplná a nevyhnutná pre reálny život v budúcnosti tých, na ktorých nám najviac záleží.Ostatné zaujímavosti