STEFE ECB, s.r.o. kúpila k 1. 1.2019 od spoločnosti Innogy Solutions s.r.o. kotolňu na biomasu v Radvani. Pozostáva z dvoch kotlov o výkone 2x 4MW. Plán výroby tepla predstavuje okolo 35 GWh ročne. Produkcia tepla STEFE ECB sa tak v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýši o 77,6 percent.

Aktuálne je zdroj v plnej prevádzke a produkuje teplo pre obyvateľov Banskej Bystrice.  Po ukončení vykurovacej sezóny sú naplánované mnohé optimalizačné opatrenia tohto nášho nového „prírastku". 


Zo strany STEFE ECB bude za zdroj na biomasu zodpovedný Roman Gajdošovci. „Pred nami je ešte veľa práce, kým nové zariadenie a procesy výroby zosúladíme s našimi prísnymi štandardmi," hovorí o aktuálnej situácii Gajdošovci. 

V roku 2018 bola urobená podrobná revízia zdroja. Vyplynul z nej rozsiahly zoznam činností v oblasti údržby a rekonštrukcie, ktoré bude nutné urobiť. Na meranie vlhkosti biomasy bude napríklad potrebná nová pec a váha. V lete sa budú vykonávať opravy, murárske práce, výmeny ventilov a do roku 2025 budú musieť byť nainštalované E-filtre. 

Napriek tomu, že prevádzka kotolne je plnoautomatická, vyžaduje sa jej občasná obsluha, minimálne raz za 24 hodín, v súlade s prevádzkovým poriadkom. Pracovníci STEFE sa dennodenne starajú o  manipuláciu s drevnou štiepkou, vykladanie, váženie, odoberanie vzoriek na testovanie, sledovanie kotolne cez velín, ale aj osobnú vizuálnu kontrolu, drobné údržbárske práce a starostlivosť o čistotu. V najchladnejšom období sa každý pracovný deň priváža 5 až 7 kamiónov drevnej štiepky. 

Ostatné zaujímavosti