Už tento piatok 7.2.2020 sa môžete stretnúť s pracovníkmi STEFE na Strednej odbornej škole technickej vo Zvolene na podujatí DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ v čase od 9:00 do 13:00 hod.


Pripomeňme si, ako sa "dvere otvárali" vo februári 2019: 

Škola predstavila vyučovací proces a študijné odbory žiakom 7. až 9. ročníka ZŠ, učiteľom aj rodičom. My, zo STEFE, sme boli pri tom tiež :)

STEFE Zvolen, záujemca o spoluprácu v rámci duálneho vzdelávania, sa prezentovala ako potenciálny zamestnávateľ žiakov a absolventov tejto technickej školy. Dobrá návštevnosť na DNI OTVORENÝCH DVERÍ a prejavený záujem žiakov o technické vzdelanie predznačil, že v budúcnosti nebude núdza o absolventov technického zamerania. A možno už teraz nám niekde medzi nimi rastú budúci kolegovia STEFE.
MONTUJEŠ SA DO TECHNIKY? Tvoja budúcnosť môže byť v energetike.

Ostatné zaujímavosti