STEFE SK, a.s. sa stala novým vlastníkom spoločnosti V.I.Trade, s.r.o. Touto akvizíciou rozširuje skupina STEFE portfólio služieb o oblasť realizácií teplárenských projektov a dodávok meracej techniky, čím sa jej otvára celoslovenský trh, na ktorom môže naplno využiť svoj potenciál.


Spoločnosť V.I.Trade ideálne dopĺňa portfólio holdingu a dcérskych spoločností STEFE. Či už je to pri prevádzke teplárenských systémov, priebežnom servise, investíciách do modernizácie a dodávky komponentov, ale takisto aj pri výstavbe nových kotolní a ďalších teplárenských či chladiacich zariadení. To všetko sú aktivity, do ktorých sa odteraz zapojí V.I.Trade a rozšíri tým portfólio služieb STEFE. Navyše ide o jediného autorizovaného distribútora meracej techniky Kamstrup na Slovensku, najväčšieho svetového výrobcu statických meračov energie. To všetko sú aktivity, ktoré vie STEFE ideálne začleniť do svojich teplárenských projektov.

Ostatné zaujímavosti