Energia v umení znamená aj podporovanie podujatí v mestách, v ktorých pôsobí skupina STEFE. V júni 2019 sa energia transformovala do festivalu umienia FUBABY v Banskej Bystrici.

Ostatné zaujímavosti