Dňa 25. januára 2020 sa v telovýchovnej hale v Badíne konala 1. Banskobystrická súťaž v halovom lietaní RC leteckých modelov pod záštitou Leteckomodelárskeho klubu Banská Bystrica (LMK BB). Súťaže sa zúčastnilo 9 najlepších modelárov z LMK BB, ktorí sa už dlhšiu dobu týmto športom zaoberajú.

Súťažilo sa v 2 kategóriách. Prvú kategóriu pod názvom Modely zakúpené v rozsype vyhral M. Hrk. Výhercom druhej kategórie venovanej Historickým modelom podľa návrhu vyhral J. Ornth. Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do ďalších kôl na národnej úrovni. Diváci boli odmenení nielen skvelou leteckou šou, ale aj vynikajúcimi leteckými výkonmi jednotlivých súťažiacich, ktoré boli podporené aj energiou od STEFE.

Výhercom blahoželáme a držíme im palce v súťaži na národnej úrovni!


Ostatné zaujímavosti