Vážení zákazníci a obchodní partneri,

naša spoločnosť si je vedomá súčasnej situácie spôsobenej koronavírusom, a preto ako preventívne opatrenie za účelom ochrany zdravia zamestnancov a zákazníkov sme sa rozhodli obmedziť osobný kontakt s verejnosťou. Týmto preventívnym opatrením chceme predísť stavu, ktorý by mohol ohroziť naše hlavné poslanie – zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú výrobu a dodávku tepla. Naďalej však zostávame k dispozícii a prosíme našich klientov, aby na komunikáciu s nami využívali až do odvolania webovú stránku, telefón, e-mail alebo poštové služby.

Výrobu a dodávku tepla a teplej vody zabezpečujeme naďalej v štandardnom režime. Situáciu naďalej sledujeme a o prípadných zmenách Vás budeme priebežne informovať aj prostredníctvom našej webovej stránky.

Ďakujeme za pochopenie.

Ostatné zaujímavosti