Atletický klub Krupina veril, že v júni pred rokom zasadil 1. ročníkom podujatia Rozbehajme Krupinu strom, ktorý časom vyrastie do krásnej tradície. Stúpajúca návštevnosť a výborné ohlasy zúčastnených na druhý ročník sú len potvrdením toho, že má táto akcia veľký potenciál stať sa každoročnou obľúbenou tradíciou malých aj veľkých športovcov a rásť spolu s pribúdajúcim počtom záujemcov o atletiku. Do súťaží sa zapojilo vyše 200 detí a dospelých. Druhý ročník okrem slnečného počasia ozdobil svojou účasťou aj olympijský šampión Matej Tóth spolu s manželkou Lenkou. 

Opäť to bol zmysluplne strávený deň, plný zábavy, súťaží, ukážok rôznych športov a nefalšovanej radosti z pohybu, a aj tentokrát s podporou od STEFE.


Ostatné zaujímavosti