Na jednom z našich dispečerských pracovísk skupiny STEFE pracuje aj Zoltán. Na monitoroch pred sebou sleduje aktuálnu situáciu v sieti a prevádzku výrobných zariadení. Spolu s kolegami na dispečingu sa stará o to, aby výroba a dodávka tepla bola plynulá - 24 hodín, 7 dní v týždni. Ak by došlo k poruche, vie presne, čo robiť, aby technický problém vyriešil - práve preto, aby ste Vy nemali starosti s teplom. Pretože systém centralizovaného zásobovania teplom znamená pre odberateľov KOMFORT.

Ostatné zaujímavosti