Trend maximálneho zefektívňovania výroby a distribúcie tepla nastúpili teplárenské spoločnosti skupiny STEFE už pred takmer 20 rokmi. Do modernizácie svojej siete investovali viac ako 170 miliónov eur. Počnúc výmenou potrubí za dobre izolované teplovodné rúry až po investície do moderných výrobných technológií. Výmenou stoviek kilometrov starých rozvodov za dobre izolované potrubie boli zredukované tepelné straty na minimum. Tak môže byť viac ako 90 % vyrobeného tepla dopraveného aj k najvzdialenejšiemu odberateľovi. To robí systém centralizovaného zásobovania teplom vyslovene efektívnym – ako je vidieť aj v nasledujúcom videu.

Ostatné zaujímavosti