Pracovný tím spoločnosti STEFE Martin zasadil dňa 27. 4. 2021 pamätnú lipu k 100. výročiu Martinskej deklarácie v blízkosti Múzea slovenskej dediny v Martine.

Nový strom dostal krásne slovanské meno ĽUBAVA.


ĽUBAVA, ako symbol pevného zdravia a nezávislosti, stojí v mestskej časti Jahodníky - Medokýš na mieste č. 15:


Projekt sadenia líp odštartoval vďaka dvom nadšencom Martinovi Cirbusovi, záhradnému architektovi pôsobiacemu v Slovenskom národnom múzeu v Martine a Tomášovi Cvengrošovi, autorovi iniciatívy a facebookovej skupiny s názvom LIPA: https://www.facebook.com/groups/367230644032884 

? Vedeli ste, že jeden strom dokáže:

• vyrobiť kyslík pre desať ľudí,

• odpariť denne 100-400 litrov vody,

• spotrebovať za svoj život 24 miliónov m3 CO2 a skleníkových plynov,

• zlepšiť kvalitu vzduchu (hektár lesa dokáže za rok odobrať z atmosféry 33 ton prachu),

• vyrovnať teplotné extrémy (chladiť, tieniť, zvlhčiť),

• znížiť hluk,

• byť útočiskom pre vtákov a hmyz,

• slúžiť ako prirodzený vetrolam,

• uvoľňovať liečivé aromatické látky,

• spevniť pôdu a zabrániť rýchlemu odtekaniu zrážok?


? V mestskom prostredí je väčšina plôch zaliata asfaltom alebo betónom a zelené ostrovčeky sú jediným miestom, kde sa môže voda vrátiť naspäť do pôdy.

? Pásy hustej zelene dokážu znížiť hladinu hluku až o 1 decibel na každý meter šírky zeleného porastu.

? Stromy môžu prispieť aj k tepelným úsporám v budovách - v lete redukujú potrebu klimatizácie, v zime chránia pred studeným vetrom.

Ostatné zaujímavosti