Podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 152/2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa sa začína vykurovacia sezóna 1. septembra a trvá do 31. mája.

Na to, aby dodávateľ tepla začal s vykurovaním, musí byť však splnená podmienka, že vonkajšia priemerná denná teplota klesne dva dni po sebe pod 13 °C a podľa predpovede počasia nemožno očakávať zvýšenie vonkajšej priemernej dennej teploty nad túto hodnotu. V prípade že tieto podmienky nastanú, tak váš dodávateľ tepla začne s vykurovaním. Odberatelia tepla, ktorí majú vo svojom dome vlastnú odovzdávaciu stanicu tepla a ešte nemajú záujem o spustenie vykurovania, keď dodávateľ tepla začne s vykurovaním, môžu nahlásiť svoju požiadavku prostredníctvom správcu alebo predsedu spoločenstva písomne alebo e-mailom na dispečing.

Dodávateľ tepla preruší vykurovanie, ak sa znovu oteplí, t. j. ak vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vystúpi počas dvoch za sebou nasledujúcich dní nad 13 °C a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať pokles vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni pod túto hodnotu.

Ostatné zaujímavosti