Vážení odberatelia tepla,

oznamujeme Vám, že dňa 27.5.2019 sme ukončili dodávku tepla na vykurovanie v meste Kremnica a Pukanec.

Odberatelia, ktorí majú záujem o prekurovanie aj po tomto termíne, môžu svoje požiadavky nahlásiť prostredníctvom zodpovednej osoby (predseda SVB, správca a pod.)

Ostatné zaujímavosti