Vážení odberatelia tepla na ul. Dolná a Veternícka v Kremnici,

Oznamujeme Vám,

že na základe oznámenia spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. o prerušení dodávky elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 21.4.2021 v čase od 8:00 do 17:00 hod. prerušená dodávka ÚK a TÚV . Dodávku tepla obnovíme ihneď po obnovení dodávky elektrickej energie.

V prípade otázok kontaktujte dispečing STEFE Zvolen: 0918 733 733     alebo       0800 700 777

Za nami nezavinené prerušenie dodávky ÚK a TÚV sa ospravedlňujeme.

Dotknuté odberné miesta: KOST č. 19 - Veternícka 137/2, KOST č. 20 - Dolná 52/27, KOST č. 21 - Dolná 53/29, KOST č. 22 - Dolná 50/23 a KOST č. 23 - Dolná 96/60-64

                                                                                                                 Ján Bellák v.r.

                                                                                                    technický riaditeľ, konateľ

 

Vo Zvolene 3.4.2020