STEFE je hrdým sponzorom a podporovateľom Banskobystrickej latky 2024, prestížnej súťaže v skoku do výšky, ktorej 30. ročník sa konal 13. februára 2024 v Banskej Bystrici. Bol to okamih, kde sa stretli športovci z celého sveta a my sme hrdí, že sme mohli byť súčasťou tohto športového sviatku. Ako súčasť našej dlhodobej vízie podporovať miestne iniciatívy, sme sa rozhodli aktívne zapojiť do tohto športového podujatia, ktoré pridáva do nášho mesta kultúrnu a športovú hodnotu. Banskobystrická latka 2024 je pre nás viac než len športovou udalosťou - je to príležitosť pre spoločnú oslavu a zdieľanie vášne pre šport. Spoločnosť STEFE je hrdá na to, že je súčasťou tejto športovej tradície.

Ostatné zaujímavosti