STEFE – Váš partner v tepelnej energetike

„Našou prioritou je čo najefektívnejšia dodávka tepla a energetických služieb vo Zvolene, Kremnici, Zvolenskej Slatine i v Pukanci.“

Ing. Ivan Adam
STEFE Zvolen, s. r. o.

Teplo

Ak bývate niekde medzi Trnavou, Martinom a Rožňavou je pravdepodobné, že o vaše teplo v domácnosti sa staráme my zo STEFE. Dodávame hrejivé teplo a teplú vodu do vašich domovov. Ako jeden z popredných dodávateľov tepla na Slovensku sa neustále zlepšujeme - kvôli vám.

Záleží nám na vašej spokojnosti. Vďaka našim dispečerom, ktorí dohliadajú na prevádzku tepelných zariadení si môžete byť istí, že vám s nami chladno nebude. Sme k dispozícii 365 dní v roku.

Teplo sa vyrába bezpečne a vo veľkom objeme, zväčša na okraji mesta, za výhodných podmienok pre konečného užívateľa aj životné prostredie. Centrálne zásobovanie teplom (Fernwärme, district heating) je aktuálne najlacnejší a najekologickejší spôsob znižovania uhlíkových emisií preferovaný vyspelými krajinami a mestami.

Vyrobené teplo je následne dodávané dvojrúrovým predizolovaným potrubným systémom k jednotlivým odberným miestam. Na celý systém dodávky tepla dohliadajú naši dispečeri 365 dní v roku.

Máte otázky? Obráťte sa na našich pracovníkov. V hornom menu si zvoľte vaše mesto a zavolajte nám na uvedené telefónne číslo.

Chlad

STEFE vyrába a dodáva chlad podľa vašich individuálnych požiadaviek, účinnými a modernými technológiami. Výroba chladu sa realizuje s ohľadom na účel, dispozičné možnosti, hlukové parametre a samozrejme s dôrazom na energetickú efektívnosť a prísnym posudzovaním vplyvov na životné prostredie.

Teplo a chlad

Technické služby

STEFE ponúka rozličné služby pre súkromné osoby a podnikateľov. Zabezpečíme vám komplexnú starostlivosť o tepelné energetické zariadenia vrátane obsluhy, prevádzky, údržby, opravy a odborného servisu.

Potrebujete niekoho, kto ...
... vymení pokazené čerpadlá?
... demontuje tepelné potrubie?
... vymení vyhrievacie teleso?
... vyčistí výmenník tepla?

Obráťte sa na STEFE a vyriešime to za vás!

Správa určených meradiel

Demontujeme, ciachujeme, kalibrujeme a vymieňame merače tepla a vody. Demontáž a montáž určených meradiel zabezpečujeme podľa platných technických noriem a odporúčaní výrobcu skúsenými vlastnými pracovníkmi s dokladom o spôsobilosti v oblasti metrológie.

Ponúkame aj mnohé iné služby a sme otvorení novým nápadom. Máte záujem o ďalšie informácie? Tešíme sa na vaše otázky!

Technické služby

Energetická efektívnosť

Zaujíma vás, ako zvýšiť efektivitu vášho zariadenia alebo ako znížiť jeho spotrebu energie?

Naši technickí a energetickí špecialisti vám radi poradia, ako čo najefektívnejšie a najekologickejšie využiť energiu.

Spoločne vytvárame projekty, v ktorých sa zameriavame nielen na zvýšenie energetickej efektívnosti, zníženie vstupných nákladov na energie, ale aj na vplyv týchto opatrení na životné prostredie. V rámci týchto projektov pre zákazníka zabezpečujeme energeticko-technickú štúdiu, návrh opatrení, výber dodávateľov na realizáciu, projektový inžiniering, stavebný inžiniering, realizáciu navrhnutých opatrení a následnú prevádzku v prípade potreby.

Individualita

V spolupráci s našimi partnermi poskytujeme projekty šité na mieru

  • Rekonštrukcia energetického zariadenia
  • Rekonštrukcia vykurovacieho systému
  • Výmena okien a zatepľovanie
  • Inovatívne projekty
  • Hydraulické vyregulovanie
  • Obnova vnútorných rozvodov
  • Obnova budov
  • Dodávka účinných technológií

Energetická efektívnosť

Prevádzka, údržba a správa

Chcete mať istotu, že vaše zariadenie bude udržiavané tak, aby vám zaistilo spoľahlivú, bezpečnú a dlhodobo bezporuchovú dodávku?
Potrebujete niekoho, kto vám bude garantovať nepretržitú pohotovosť a servis pri poruchách?
Uvítali by ste etablovaného a finančne silného partnera pri prípadnej rekonštrukcii resp. modernizácii vášho energetického zariadenia a energetických služieb?

Hoďte starosti na naše plecia! STEFE prevádzkuje energetické zariadenia v systéme centrálneho zásobovania teplom už viac ako 20 rokov, má bohaté skúsenosti, profesionálny tím a prehľad o povinnostiach vyplývajúcich z legislatívy.

Pravidelná preventívna údržba podľa prevádzkového poriadku vrátane odstraňovania porúch menšieho rozsahu.

Kontrola kvality, nastavovanie parametrov, čistenie filtrov, vedenie záznamov v denníku kotolne.

Zaistenie celodennej pohotovosti, nábehov, prevádzky a odstávok zariadení.

Prevádzka, údržba a správa

Výstavba energetických zdrojov a zariadení

Máte v pláne postaviť novú budovu alebo zmodernizovať tú súčasnú?
Potrebujete nové zariadenie na výrobu tepla alebo chladu a vnútorné rozvody?
Uvažujete nad inovatívnym energetickým návrhom ako je tepelné čerpadlo, kogenerácia, fotovoltické či solárne panely?

V tom prípade sme vaším investičným partnerom. Sme otvorení rôznym formám zmluvných vzťahov.

Aké veľké musí byť zariadenie? Sedia technické parametre?
Kde sa dá ušetriť a kde radšej nešetriť?
Na čo si dávať pozor z právneho hľadiska?

Poznáme odpovede na tieto otázky.

Výstavba

Naše referencie

Rôzne zaujímavosti

Oznámenie o začatí vykurovacej sezóny

Dodávateľ tepla vo Zvolene začína vykurovať od 21.9.2021

Vyžrebovanie výhercov súťaže

Súťaž s časopisom Teplo v meste

Zobraziť všetky

Dôležité oznamy


PORUCHA - Prerušenie dodávky tepla sídlisko Sekier vo Zvolene - 25.10.2021

Prerušenie dodávky tepla sídlisko Sekier vo Zvolene - 25.10.2021

Prerušenie dodávky tepla sídlisko Západ ul. Novozámocká, Kremnická, Pražská... vo Zvolene - 9.11.2021

Prerušenie dodávky tepla sídlisko Západ ul. Novozámocká, Kremnická, Pražská... vo Zvolene - 9.11.202

Dokumenty

O nás

Spoločnosť STEFE Zvolen, s.r.o. od roku 1996 zabezpečuje výrobu a dodávku tepla a teplej úžitkovej vody vo viacerých mestách a obciach. Vo Zvolene zásobuje cca. 28 tisíc obyvateľov a prevádzkuje 11 plynových kotolní (z toho 2 má prenajaté), 14 centrálnych odovzdávacích staníc, 347 KOST vrátane 26,924 km rozvodov.

V Kremnici zásobuje cca. 1 840 obyvateľov a prevádzkuje 3 plynové kotolne, 34 KOST vrátane 2,481 km rozvodov.

Vo Zvolenskej Slatine zásobuje cca. 180 obyvateľov a prevádzkuje 1 plynovú kotolňu s 0,190 km rozvodov.

V Pukanci zásobuje cca. 450 obyvateľov a prevádzkuje 1 plynovú kotolňu s 0,510 km rozvodov.

Spoločníci:
STEFE SK, a.s. 66,00 %
Mesto Zvolen 34,00 %

Vedenie spoločnosti

pic Ing. Ivan Adam
generálny riaditeľ
+421 45 5248 600
ivan.adam@stefe.sk
pic Ing. Vladimír Bella
riaditeľ pre obchod a marketing
+421 45 5248 601
vladimir.bella@stefe.sk
pic Ján Bellák
technický riaditeľ
+421 45 5519 260
jan.bellak@stefe.sk
pic Ing. Igor Šimko
ekonomický riaditeľ
+421 45 5248 613
igor.simko@stefe.sk