STEFE – Váš partner v tepelnej energetike

„Vďaka inováciám napredujeme.“

Mag. Christian Schneider
STEFE ECB, s. r. o.

Dokumenty

O nás

Spoločnosť STEFE ECB, s.r.o., ako 100 % dcérska spoločnosť holdingovej spoločnosti STEFE SK, má za cieľ rozvíjať nové aktivity skupiny v oblastiach výstavby obnoviteľných zdrojov energie, kombinovanej výroby elektriny a tepla, ako aj kontraktingových služieb na Slovensku. STEFE ECB, s.r.o. v súčasnosti prevádzkuje štyri kotolne na biomasu (Rimavská Sobota, Rožňava, dve v Kremnici), kogeneračnú jednotku KVET (Rimavská Sobota), fotovoltické zariadenie (Rimavská Sobota), plynové kotolňe (Rožňava, dve v Kremnici) a šesť malých plynových kotolní v obchodných centrách (Michalovce, Prievidza, Prešov, Levice, Bratislava - Rača, Bardejov).

Vedenie spoločnosti

pic Dr. Christoph Varga
generálny a technický riaditeľ
+421 48 3220153
christoph.varga@stefe.sk
pic Ing. Mária Maľová
ekonomická riaditeľka
+421 48 3220155
maria.malova@stefe.sk