STEFE – Váš partner v tepelnej energetike

„Našou prioritou je čo najefektívnejšia dodávka tepla a energetických služieb vo Zvolene, Kremnici, Zvolenskej Slatine i v Pukanci.“

Ing. Ivan Adam
STEFE Zvolen, s. r. o.

Teplo a chlad
Centrálne zásobovanie teplom je bezpečný a ekologický spôsob znižovania uhlíkových emisií preferovaný vyspelými krajinami a mestami.
Spoločne vytvárame projekty, v ktorých sa zameriavame nielen na zvýšenie energetickej efektívnosti, zníženie vstupných nákladov na energie, ale aj na vplyv týchto opatrení na životné prostredie.
Energetické riešenia
Správa, prevádzka a údržba
Energetické zariadenia a merače patria do rúk odborníkom. Zaistíme spoľahlivú, bezpečnú a dlhodobo bezporuchovú prevádzku energetických zdrojov a zariadení.
Skúsení developeri vedia, že investície do kúrenia, chladenia, vzduchotechniky a elektroinštalácie tvoria 20 percent a viac objemu celkových investícií. Túto časť projektu prevezme STEFE.
Investičný partner
Výstavba
Máte v pláne postaviť novú budovu alebo zmodernizovať tú súčasnú? Potrebujete nové zariadenie na výrobu tepla alebo chladu a vnútorné rozvody?

Rôzne zaujímavosti

Výhercovia časopisu TEPLO V MESTE

Spoznali sme mená všetkých výhercov časopisu TEPLO V MESTE

Viac...
Zobraziť všetky

Naše referencie

DODÁVKA KOTLOV ZŠ BUDČA

VÝMENA URČENÝCH MERADIEL

28 ODOVZDÁVACÍCH STANÍC TEPLA PRE BYTOVÉ DOMY

DODÁVKA KOMPAKTNÝCH ODOVZDÁVACÍCH STANÍC TEPLA

O nás

Spoločnosť STEFE Zvolen, s.r.o. od roku 1996 zabezpečuje výrobu a dodávku tepla a teplej úžitkovej vody vo Zvolene, Kremnici, Zvolenskej slatine a Pukanci.

Z týchto zariadení dodáva teplo pre cca. 30 tisíc obyvateľov mesta Zvolen a okolia, spolu 30,105 km rozvodov.

Spoločníci:
  • STEFE SK, a.s. 66,00 %
  • Mesto Zvolen 34,00 %
Naše zariadenia:

16

Plynových kotolní

14

Centrálnych (sídliskových) odovzdávacích staníc tepla

381

Kompaktných odovzdávacích staníc

Vedenie spoločnosti

Ing. Ivan Adam

generálny riaditeľ +421 45 5248 600 ivan.adam@stefe.sk

Ing. Vladimír Bella

riaditeľ pre obchod a marketing +421 45 5248 601 vladimir.bella@stefe.sk

Marek Blanár

technický riaditeľ +421 45 5248 600 marek.blanar@stefe.sk

Ing. Igor Šimko

ekonomický riaditeľ +421 45 5248 613 igor.simko@stefe.sk

Dôležité oznamy


Prerušenie TÚV ul. Sládkovičova, T. Vansovej vo Zvolenskej Slatine 10.7.2024

Prerušenie TÚV ul. Sládkovičova, T. Vansovej vo Zvolenskej Slatine, 10.7.2024

Prerušenie dodávky TÚV Zvolenská Slatina 26.6.2023 v čase od 7:30 do 17:30 hod.

Prerušenie dodávky TÚV Zvolenská Slatina 26.6.2023 v čase od 7:30 do 17:30 hod.