STEFE – Váš partner v tepelnej energetike

„Každý problém má svoje riešenie.“

Ing. Jozef Janeček
STEFE Martin, a. s.

Teplo

Ak bývate niekde medzi Trnavou, Martinom a Rožňavou je pravdepodobné, že o vaše teplo v domácnosti sa staráme my zo STEFE. Dodávame hrejivé teplo a teplú vodu do vašich domovov. Ako jeden z popredných dodávateľov tepla na Slovensku sa neustále zlepšujeme - kvôli vám.

Záleží nám na vašej spokojnosti. Vďaka našim dispečerom, ktorí dohliadajú na prevádzku tepelných zariadení si môžete byť istí, že vám s nami chladno nebude. Sme k dispozícii 365 dní v roku.

Teplo sa vyrába bezpečne a vo veľkom objeme, zväčša na okraji mesta, za výhodných podmienok pre konečného užívateľa aj životné prostredie. Centrálne zásobovanie teplom (Fernwärme, district heating) je aktuálne najlacnejší a najekologickejší spôsob znižovania uhlíkových emisií preferovaný vyspelými krajinami a mestami.

Vyrobené teplo je následne dodávané dvojrúrovým predizolovaným potrubným systémom k jednotlivým odberným miestam. Na celý systém dodávky tepla dohliadajú naši dispečeri 365 dní v roku.

Máte otázky? Obráťte sa na našich pracovníkov. V hornom menu si zvoľte vaše mesto a zavolajte nám na uvedené telefónne číslo.

Chlad

STEFE vyrába a dodáva chlad podľa vašich individuálnych požiadaviek, účinnými a modernými technológiami. Výroba chladu sa realizuje s ohľadom na účel, dispozičné možnosti, hlukové parametre a samozrejme s dôrazom na energetickú efektívnosť a prísnym posudzovaním vplyvov na životné prostredie.

Teplo a chlad

Technické služby

STEFE ponúka rozličné služby pre súkromné osoby a podnikateľov. Zabezpečíme vám komplexnú starostlivosť o tepelné energetické zariadenia vrátane obsluhy, prevádzky, údržby, opravy a odborného servisu.

Potrebujete niekoho, kto ...
... vymení pokazené čerpadlá?
... demontuje tepelné potrubie?
... vymení vyhrievacie teleso?
... vyčistí výmenník tepla?

Obráťte sa na STEFE a vyriešime to za vás!

Správa určených meradiel

Demontujeme, ciachujeme, kalibrujeme a vymieňame merače tepla a vody. Demontáž a montáž určených meradiel zabezpečujeme podľa platných technických noriem a odporúčaní výrobcu skúsenými vlastnými pracovníkmi s dokladom o spôsobilosti v oblasti metrológie.

Ponúkame aj mnohé iné služby a sme otvorení novým nápadom. Máte záujem o ďalšie informácie? Tešíme sa na vaše otázky!

Technické služby

Energetická efektívnosť

Zaujíma vás, ako zvýšiť efektivitu vášho zariadenia alebo ako znížiť jeho spotrebu energie?

Naši technickí a energetickí špecialisti vám radi poradia, ako čo najefektívnejšie a najekologickejšie využiť energiu.

Spoločne vytvárame projekty, v ktorých sa zameriavame nielen na zvýšenie energetickej efektívnosti, zníženie vstupných nákladov na energie, ale aj na vplyv týchto opatrení na životné prostredie. V rámci týchto projektov pre zákazníka zabezpečujeme energeticko-technickú štúdiu, návrh opatrení, výber dodávateľov na realizáciu, projektový inžiniering, stavebný inžiniering, realizáciu navrhnutých opatrení a následnú prevádzku v prípade potreby.

Individualita

V spolupráci s našimi partnermi poskytujeme projekty šité na mieru

  • Rekonštrukcia energetického zariadenia
  • Rekonštrukcia vykurovacieho systému
  • Výmena okien a zatepľovanie
  • Inovatívne projekty
  • Hydraulické vyregulovanie
  • Obnova vnútorných rozvodov
  • Obnova budov
  • Dodávka účinných technológií

Energetická efektívnosť

Prevádzka, údržba a správa

Chcete mať istotu, že vaše zariadenie bude udržiavané tak, aby vám zaistilo spoľahlivú, bezpečnú a dlhodobo bezporuchovú dodávku?
Potrebujete niekoho, kto vám bude garantovať nepretržitú pohotovosť a servis pri poruchách?
Uvítali by ste etablovaného a finančne silného partnera pri prípadnej rekonštrukcii resp. modernizácii vášho energetického zariadenia a energetických služieb?

Hoďte starosti na naše plecia! STEFE prevádzkuje energetické zariadenia v systéme centrálneho zásobovania teplom už viac ako 20 rokov, má bohaté skúsenosti, profesionálny tím a prehľad o povinnostiach vyplývajúcich z legislatívy.

Pravidelná preventívna údržba podľa prevádzkového poriadku vrátane odstraňovania porúch menšieho rozsahu.

Kontrola kvality, nastavovanie parametrov, čistenie filtrov, vedenie záznamov v denníku kotolne.

Zaistenie celodennej pohotovosti, nábehov, prevádzky a odstávok zariadení.

Prevádzka, údržba a správa

Výstavba energetických zdrojov a zariadení

Máte v pláne postaviť novú budovu alebo zmodernizovať tú súčasnú?
Potrebujete nové zariadenie na výrobu tepla alebo chladu a vnútorné rozvody?
Uvažujete nad inovatívnym energetickým návrhom ako je tepelné čerpadlo, kogenerácia, fotovoltické či solárne panely?

V tom prípade sme vaším investičným partnerom. Sme otvorení rôznym formám zmluvných vzťahov.

Aké veľké musí byť zariadenie? Sedia technické parametre?
Kde sa dá ušetriť a kde radšej nešetriť?
Na čo si dávať pozor z právneho hľadiska?

Poznáme odpovede na tieto otázky.

Výstavba

Naše referencie

Rôzne zaujímavosti

Oznámenie o začatí vykurovacej sezóny

Spoločnosť STEFE Martin spustila dňa 20. 9. 2021 vykurovanie

Vyžrebovanie výhercov súťaže

Súťaž s časopisom Teplo v meste

Zobraziť všetky

Dôležité oznamy


Pokles parametrov ÚK a TÚV dňa 21.10.2021

Martin

Prerušenie dodávky tepla a teplej vody dňa 11. 11. 2021

Volgogradská, Dulu

Prerušenie dodávky tepla a teplej vody dňa 8. 11. 2021

Sever

Prerušenie dodávky tepla a teplej vody dňa 10. 11. 2021

Romana 4, Furdeka, Stodolu

Dokumenty

O nás

Spoločnosť STEFE Martin, a. s. je dodávateľ tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody v meste Martin od roku 2001. Poskytujeme služby spojené s prevádzkou a údržbou tepelných zariadení aj pre zákazníkov, ktorí nie sú našimi odberateľmi. Riešime obnovu vykurovacích systémov v bytových domoch a školách. Realizujeme energetické opatrenia na znižovanie energetickej náročnosti budov. Zabezpečujeme výmenu horizontálnych a vertikálnych rozvodov, výmenu vykurovacích telies, montáž termostatických hlavíc, regulačných ventilov a hydraulické vyregulovanie systémov ÚK a TÚV. Vykonávame energetickú certifikáciu, audity, termovízne merania a pod. V súčasnosti prevádzkujeme na základe povolenia na podnikanie v tepelnej energetike celkom 342 tepelných zariadení, z toho:
• 1 výhrevňu
• 3 domové plynové kotolne
• 1 zdroj s plynovými infražiaričmi
• 1 kotolňu na biomasu
• 23 centrálnych (sídliskových) odovzdávacích staníc tepla
• 313 domových odovzdávacích staníc tepla

Výhrevňa PKIII, po pripojení mestskej časti Martin - Priekopa na horúcovodný privádzač, je bez trvalej obsluhy a plní funkciu záložného zdroja. V ostatných plynových kotolniach je spôsob obsluhy občasný - pochôdzkový, s diaľkovým dohľadom cez centrálny dispečing STEFE Martin, a. s. Teplom zásobujeme viac ako 40 tisíc obyvateľov mesta Martin a ďalšie nebytové priestory (školy, administratívne budovy, zdravotníctvo), máme 386 zmluvných partnerov na odber tepla. Z objemu predaného tepla predstavuje 0,5 %-ný podiel vlastná výroba tepla a 99,5 % distribúcia tepla z nakupovaného tepla od prvovýrobcu.

Akcionári spoločnosti
STEFE SK, a.s. 65,93 %
Mesto Martin 34,07 %

Vedenie spoločnosti

pic Ing. Jozef Janeček
generálny riaditeľ
+421 43 3220 407
jozef.janecek@stefe.sk
pic Ing. Monika Sekáčová
ekonomická riaditeľka
+421 43 3220 415
monika.sekacova@stefe.sk
pic Ing. Dušan Hruška
technický riaditeľ
+421 43 3220 419
dusan.hruska@stefe.sk
pic Ivan Vandlík
obchodný riaditeľ
+421 43 3220 417
ivan.vandlik@stefe.sk