STEFE – Váš partner v tepelnej energetike

„Každý problém má svoje riešenie.“

Ing. Jozef Janeček
STEFE Martin, a. s.

Teplo a chlad
Centrálne zásobovanie teplom je bezpečný a ekologický spôsob znižovania uhlíkových emisií preferovaný vyspelými krajinami a mestami.
Spoločne vytvárame projekty, v ktorých sa zameriavame nielen na zvýšenie energetickej efektívnosti, zníženie vstupných nákladov na energie, ale aj na vplyv týchto opatrení na životné prostredie.
Energetické riešenia
Správa, prevádzka a údržba
Energetické zariadenia a merače patria do rúk odborníkom. Zaistíme spoľahlivú, bezpečnú a dlhodobo bezporuchovú prevádzku energetických zdrojov a zariadení.
Skúsení developeri vedia, že investície do kúrenia, chladenia, vzduchotechniky a elektroinštalácie tvoria 20 percent a viac objemu celkových investícií. Túto časť projektu prevezme STEFE.
Investičný partner
Výstavba
Máte v pláne postaviť novú budovu alebo zmodernizovať tú súčasnú? Potrebujete nové zariadenie na výrobu tepla alebo chladu a vnútorné rozvody?

Rôzne zaujímavosti

Súťaž pre deti

Kresby na tému TEPLO DOMOVA

Viac...

Naše referencie

REKONŠTRUKCIA ŮSTREDNÉHO KÚRENIA ZŠ A MŠ NECPALY

REKONŠTRUKCIA ÚSTREDNÉHO KÚRENIA KD ŽABOKREKY

MODERNIZÁCIA VYKUROVANIA V ŠKOLÁCH

REKONŠTRUKCIA ODOVZDÁVACÍCH STANÍC TEPLA A PLYNOVÝCH KOTOLNÍ

Dôležité oznamy


Prerušenie dodávky tepla a teplej vody dňa 18.1.2022

Štvrť Čajkovského

Prerušenie dodávky tepla a teplej vody dňa 14. 1. 2022

Kijevská 3-6

O nás

Spoločnosť STEFE Martin, a. s. je dodávateľ tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody v meste Martin od roku 2001. Poskytujeme služby spojené s prevádzkou a údržbou tepelných zariadení aj pre zákazníkov, ktorí nie sú našimi odberateľmi. Riešime obnovu vykurovacích systémov v bytových domoch a školách. Realizujeme energetické opatrenia na znižovanie energetickej náročnosti budov. Zabezpečujeme výmenu horizontálnych a vertikálnych rozvodov, výmenu vykurovacích telies, montáž termostatických hlavíc, regulačných ventilov a hydraulické vyregulovanie systémov ÚK a TÚV. Vykonávame energetickú certifikáciu, audity, termovízne merania a pod. V súčasnosti prevádzkujeme na základe povolenia na podnikanie v tepelnej energetike celkom 342 tepelných zariadení, z toho:
• 1 výhrevňu
• 3 domové plynové kotolne
• 1 zdroj s plynovými infražiaričmi
• 1 kotolňu na biomasu
• 23 centrálnych (sídliskových) odovzdávacích staníc tepla
• 313 domových odovzdávacích staníc tepla

Výhrevňa PKIII, po pripojení mestskej časti Martin - Priekopa na horúcovodný privádzač, je bez trvalej obsluhy a plní funkciu záložného zdroja. V ostatných plynových kotolniach je spôsob obsluhy občasný - pochôdzkový, s diaľkovým dohľadom cez centrálny dispečing STEFE Martin, a. s. Teplom zásobujeme viac ako 40 tisíc obyvateľov mesta Martin a ďalšie nebytové priestory (školy, administratívne budovy, zdravotníctvo), máme 386 zmluvných partnerov na odber tepla. Z objemu predaného tepla predstavuje 0,5 %-ný podiel vlastná výroba tepla a 99,5 % distribúcia tepla z nakupovaného tepla od prvovýrobcu.

Akcionári spoločnosti
STEFE SK, a.s. 65,93 %
Mesto Martin 34,07 %

Vedenie spoločnosti

pic Ing. Jozef Janeček
generálny riaditeľ
+421 43 3220 407
jozef.janecek@stefe.sk
pic Ing. Monika Sekáčová
ekonomická riaditeľka
+421 43 3220 415
monika.sekacova@stefe.sk
pic Ing. Dušan Hruška
technický riaditeľ
+421 43 3220 419
dusan.hruska@stefe.sk
pic Ivan Vandlík
obchodný riaditeľ
+421 43 3220 417
ivan.vandlik@stefe.sk