STEFE – Váš partner v tepelnej energetike

„Každý problém má svoje riešenie.“

Ing. Jozef Janeček
STEFE Martin, a. s.

Teplo a chlad
Centrálne zásobovanie teplom je bezpečný a ekologický spôsob znižovania uhlíkových emisií preferovaný vyspelými krajinami a mestami.
Spoločne vytvárame projekty, v ktorých sa zameriavame nielen na zvýšenie energetickej efektívnosti, zníženie vstupných nákladov na energie, ale aj na vplyv týchto opatrení na životné prostredie.
Energetické riešenia
Správa, prevádzka a údržba
Energetické zariadenia a merače patria do rúk odborníkom. Zaistíme spoľahlivú, bezpečnú a dlhodobo bezporuchovú prevádzku energetických zdrojov a zariadení.
Skúsení developeri vedia, že investície do kúrenia, chladenia, vzduchotechniky a elektroinštalácie tvoria 20 percent a viac objemu celkových investícií. Túto časť projektu prevezme STEFE.
Investičný partner
Výstavba
Máte v pláne postaviť novú budovu alebo zmodernizovať tú súčasnú? Potrebujete nové zariadenie na výrobu tepla alebo chladu a vnútorné rozvody?

Rôzne zaujímavosti

Informácia pre odberateľov tepla v Martine

STEFE Martin opäť prerušilo 29. 4. 2024 dodávku tepla na vykurovanie.

Viac...
Zobraziť všetky

Naše referencie

REKONŠTRUKCIA SYSTÉMU VYKUROVANIA V OBJEKTE MŠ BELÁ – DULICE

JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE

REKONŠTRUKCIA ŮSTREDNÉHO KÚRENIA ZŠ A MŠ NECPALY

REKONŠTRUKCIA ÚSTREDNÉHO KÚRENIA KD ŽABOKREKY

MODERNIZÁCIA VYKUROVANIA V ŠKOLÁCH

REKONŠTRUKCIA ODOVZDÁVACÍCH STANÍC TEPLA A PLYNOVÝCH KOTOLNÍ

O nás

Spoločnosť STEFE Martin, a. s. je dodávateľ tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody v meste Martin od roku 2001. Poskytujeme služby spojené s prevádzkou a údržbou tepelných zariadení aj pre zákazníkov, ktorí nie sú našimi odberateľmi

Riešime obnovu vykurovacích systémov v bytových domoch a školách. Realizujeme energetické opatrenia na znižovanie energetickej náročnosti budov. Zabezpečujeme výmenu horizontálnych a vertikálnych rozvodov, výmenu vykurovacích telies, montáž termostatických hlavíc, regulačných ventilov a hydraulické vyregulovanie systémov ÚK a TÚV. Vykonávame energetickú certifikáciu, audity, termovízne merania a pod.

Výhrevňa PKIII, po pripojení mestskej časti Martin - Priekopa na horúcovodný privádzač, je bez trvalej obsluhy a plní funkciu záložného zdroja. V ostatných plynových kotolniach je spôsob obsluhy občasný - pochôdzkový, s diaľkovým dohľadom cez centrálny dispečing STEFE Martin, a. s. Teplom zásobujeme viac ako 40 tisíc obyvateľov mesta Martin a ďalšie nebytové priestory (školy, administratívne budovy, zdravotníctvo), máme 386 zmluvných partnerov na odber tepla.

Z objemu predaného tepla predstavuje 0,5 %-ný podiel vlastná výroba tepla a 99,5 % distribúcia tepla z nakupovaného tepla od prvovýrobcu.

Akcionári spoločnosti:
  • STEFE SK, a.s. 65,93 %
  • Mesto Martin 34,07 %
Naše zariadenia:

1

Výhrevňa

3

Plynové kotolne

1

kotolňa na biomasu

1

zdroj s plynovými infražiaričmi

23

Centrálnych odovzdávaciích staníc tepla

348

Kompaktných odovzdávacích staníc

52 km

Tepelných rozvodov

Vedenie spoločnosti

Ing. Jozef Janeček

generálny riaditeľ +421 43 3220 407 jozef.janecek@stefe.sk

Ing. Monika Sekáčová

ekonomická riaditeľka +421 43 3220 415 monika.sekacova@stefe.sk

Ing. Juraj Jurčík

obchodný riaditeľ +421 43 3220 412 juraj.jurcik@stefe.sk

Ivan Vandlík

technický riaditeľ +421 43 3220 417 ivan.vandlik@stefe.sk

Dôležité oznamy


Prerušenie dodávky teplej vody v dňoch 3. 6. 2024 - 25. 6. 2024

Podháj - ul. Goliana 2 -18 (párne čísla)

Prerušenie dodávky teplej vody dňa 10. 7. a 11. 7. 2024 - zmena termínu z 14. - 15. 5. 2024

Nálepkova 2, Komenského 3-5, Č. armády 3-15, Lukáča 4-10