STEFE – Váš partner v tepelnej energetike

„Naším krédom je spoločensky zodpovedné podnikanie.“

Ing. Dušan Pavlík
STEFE Rožňava, s.r.o.

Teplo a chlad
Centrálne zásobovanie teplom je bezpečný a ekologický spôsob znižovania uhlíkových emisií preferovaný vyspelými krajinami a mestami.
Spoločne vytvárame projekty, v ktorých sa zameriavame nielen na zvýšenie energetickej efektívnosti, zníženie vstupných nákladov na energie, ale aj na vplyv týchto opatrení na životné prostredie.
Energetické riešenia
Správa, prevádzka a údržba
Energetické zariadenia a merače patria do rúk odborníkom. Zaistíme spoľahlivú, bezpečnú a dlhodobo bezporuchovú prevádzku energetických zdrojov a zariadení.
Skúsení developeri vedia, že investície do kúrenia, chladenia, vzduchotechniky a elektroinštalácie tvoria 20 percent a viac objemu celkových investícií. Túto časť projektu prevezme STEFE.
Investičný partner
Výstavba
Máte v pláne postaviť novú budovu alebo zmodernizovať tú súčasnú? Potrebujete nové zariadenie na výrobu tepla alebo chladu a vnútorné rozvody?

Rôzne zaujímavosti

Súťaž pre deti

Kresby na tému TEPLO DOMOVA

Viac...

Naše referencie

HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE MŠ KYJEVSKÁ ULICA

VYBUDOVANIE TEPLOVODNEJ PRÍPOJKY

DODÁVKA KOTLA DO RODINNÉHO DOMU PRIHRADZANY SMART OVLÁDANIE

VÝMENA VNÚTORNÝCH ROZVODOV A TUV

SERVISNÝ PARTNER PRE SPOLOČNOSŤ BUDERUS

REKONŠTRUKCIA KOTOLNE VŠA ROŽŇAVA

REKONŠTRUKCIA KOTOLNE MSÚ TORNAĽA

O nás

Spoločnosť STEFE Rožňava, s.r.o. ako výrobca a dodávateľ tepla a teplej úžitkovej vody v Rožňave, vznikla v roku 1993 oddelením sa od mestského bytového podniku.

Teplo vyrába na 8 centrálnych zdrojoch, z ktorých 6 je majetkom spoločnosti a 2 sú prenajaté. Všetky tepelné zdroje sú plynové, s maximálnym výkonom do 5 MW a zdroj K 108 je výrobné zariadenie na báze biomasy a plynu. Prevádzku zabezpečuje prostredníctvom centrálneho dispečingu a pochôdzkármi.

Spoločnosť dodáva teplo pre okolo 13 500 obyvateľov mesta Rožňava.

Spoločníci
STEFE SK, a.s. 100 %

Vedenie spoločnosti

pic Ing. Dušan Pavlík
riaditeľ spoločnosti
+421 58 4880 482
dusan.pavlik@stefe.sk
pic Ing. Eva Balogová
ekonomická riaditeľka
+421 58 4880 486
eva.balogova@stefe.sk
pic Ing. Ladislav Manko
technický riaditeľ
+421 918 733 687
ladislav.manko@stefe.sk