Vážený správca, vážený odberateľ tepla,

po vyhodnotení priebehu priemerných denných teplôt v ostatných dňoch, vrátane ich očakávaného vývoja na najbližšie obdobie pristúpi naša spoločnosť STEFE Banská Bystrica, a.s. od dnešného dňa, t.j. 15. októbra 2018 k zapnutiu vykurovania v zmysle platnej legislatívy.

V prípade zmien klimatických podmienok bude režim dodávky tepla na vykurovanie operatívne regulovaný a budeme Vás o tom informovať.

Individuálne požiadavky na prípadné nezapnutie vykurovania môže nahlásiť kompetentná osoba telefonicky na bezplatné číslo 0800 700 700, na mobilné číslo 0918 733 666 a následne potvrdiť e-mailom na dispecing.banskabystrica@stefe.sk

S úctou

Mgr. Dalibor Líška
generálny riaditeľ 


Spoločnosť STEFE Banská Bystrica pristúpila v tejto vykurovacej sezóne k začiatku vykurovania už dňa 25. septembra 2018 v zmysle platnej legislatívy. Po oteplení bolo vykurovanie prerušené.Ostatné zaujímavosti