Vážený správca, vážený odberateľ tepla,

oznamujeme Vám, že spoločnosť STEFE Banská Bystrica, a.s. prerušuje dnešným dňom, t.j. 20.05.2020 dodávku tepla pre vykurovanie v zmysle platnej legislatívy.


Vaše individuálne požiadavky na prípadné prekurovanie v ranných alebo večerných hodinách si môžete samozrejme uplatniť na našom dispečingu telefonicky na bezplatnom čísle 0800 700 700 a zaslaním tejto požiadavky aj e-mailom na adresu dispecing.banskabystrica@stefe.sk. 


Situáciu budeme aj naďalej monitorovať a o ďalšom postupe Vás budeme informovať.


S úctou


Mgr. Dalibor Líška

generálny riaditeľ

Ostatné zaujímavosti