Dobrý deň,


v prílohe Vám zasielam oznámenie Východoslovenskej distribučnej a.s., že z dôvodu pravidelnej údržby


distribučnej sústavy je naplánované prerušenie distribúcie elektriny do objektov uvedených v prílohe


a to v termíne:


                       27. augusta 2019  od  08:30 hod  do 14:00 hod  - kotolňa Západ 1


                       


V prípade prerušenia distribúcie elektriny  bude v tomto čase prerušená dodávka tepla a teplej úžitkovej vody do všetkých objektov napojených


na vykurovacie rozvody kotolne Západ 1.


 


                      27. augusta 2019  od  08:30 hod  do 14:00 hod  - Fikus, Hyacint, Lotos, Ľalia


 


V prípade prerušenia distribúcie elektriny  bude v tomto čase do uvedených objektov prerušená aj dodávka


tepla na prípravu teplej úžitkovej vody.