Dňa 13. 02. 2024 sme spoznali mená všetkých výhercov súťaže časopisu TEPLO V MESTE. Vám všetkým, ktorí ste sa zapojili do súťaže o celoročné náklady na teplo a hodnotné vecné ceny, ďakujeme. Viac ako 500 z vás správne odpovedalo na súťažnú otázku: Aký je hlavný rozdiel medzi solárnym kolektorom a fotovoltickým panelom?

Správna odpoveď bola: Solárny kolektor spotrebúva slnečnú energiu na výrobu tepla a fotovoltický panel funguje na princípe premeny slnečného žiarenia na elektrickú energiu.

Do žrebovania boli zaradení súťažiaci, ktorí správne odpovedali na súťažnú otázku, dosiahli vek 18 rokov a bývajú v bytovom dome, ktorý je zásobovaný teplom od spoločnosti skupiny STEFE.

Videá zo žrebovania si môžete pozrieť na našej facebookovej stránke - STEFE | Facebook.

Vyžrebovaným výhercom srdečne blahoželáme!


1. CENA: CELOROČNÉ NÁKLADY NA TEPLO


Atila M., Banská Bystrica

2.-5. CENA: BALÍČEK REKLAMNÝCH PREDMETOV S LOGOM STEFE


Eva P., Martin
Ján Č., Zvolen
Janka B., Zvolen
Nikola M., Martin

6.-20. CENA: REKLAMNÝ PREDMET S LOGOM STEFE

Peter T., Banská Bystrica
Štefan Č., Rožňava
Marta L., Banská Bystrica
Katarína Š., Revúca
Lucia M., Banská Bystrica
Slavomíra Č., Zvolen
Drahomíra Ž., Zvolen
Ľudmila Ch., Banská Bystrica
Boris M., Martin
Mikuláš K., Banská Bystrica
Margita Č., Tornaľa
Zuzana S., Zvolen
Ondrej R., Rožňava
Miroslav D., Banská Bystrica
Karol S., Martin

Výhercov prvej až piatej ceny budeme kontaktovať telefonicky alebo e-mailom v priebehu mesiaca február za účelom osobného odovzdania výhry, ostatným výhercom budú výhry zaslané na adresu bydliska. Sledujte aj naďalej našu stránku www.stefe.sk.

Ostatné zaujímavosti