Vážení odberatelia tepla,

podľa vyhlášky MH SR č. 152/2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa začína vykurovacia sezóna 1. septembra a trvá do 31. mája. 

Dodávateľ tepla začne dodávať teplo na vykurovanie, ak vonkajšia priemerná denná teplota klesne dva dni po sebe pod 13 °C a podľa predpovede počasia nemožno očakávať zvýšenie vonkajšej priemernej dennej teploty nad túto hodnotu.

Dodávateľ tepla preruší vykurovanie, ak vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vystúpi počas dvoch za sebou nasledujúcich dní nad 13 °C a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať pokles vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni pod túto hodnotu.

Keďže podmienky na opätovné prerušenie dodávky tepla na vykurovanie už nastali, oznamujeme Vám, že spoločnosť STEFE Martin dňa 29. apríla 2024 opätovne prerušila dodávku tepla na vykurovanie vzhľadom na aktuálnu predpoveď počasia. 

Ak sa počasie znovu zmení a vonku sa ochladí pod priemernú teplotu určenú vyhláškou, kúrenie opätovne spustíme.

Predchádzajúce zmeny v režime vykurovania STEFE Martin:
   - dňa 15.04.2024 bola dodávka tepla na vykurovanie kvôli poveternostným podmienkam znovu spustená,
   - dňa 08.04.2024 prerušila dodávku tepla na vykurovanie.

Ostatné zaujímavosti