Vážení odberatelia tepla,

podľa vyhlášky MH SR č. 152/2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa (ďalej len „vyhláška“) sa začína vykurovacia sezóna 1. septembra a trvá do 31. mája.

Podľa uvedenej vyhlášky začne dodávateľ tepla dodávať teplo na vykurovanie, ak vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu klesne dva dni po sebe pod 13 °C a podľa predpovede počasia nemožno očakávať zvýšenie vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni nad túto hodnotu.

Vzhľadom na to, že boli splnené uvedené podmienky vyhlášky, začala spoločnosť STEFE Martin, a.s., dňa 24. 9. 2018 postupne spúšťať kúrenie, pričom dňom 25. 9. 2018 sa kúri už v celom Martine.

V prípade, ak by ste sa ako odberatelia tepla, ktorí majú vo svojom dome umiestnenú domovú odovzdávaciu stanicu tepla rozhodli, že ešte nemáte záujem o spustenie kúrenia, je potrebné, aby ste sa obrátili na Vášho správcu alebo predsedu spoločenstva a prostredníctvom neho nahlásili Vašu požiadavku e-mailom na dispečing spoločnosti STEFE Martin, a.s. dispecing.martin@stefe.sk.

Ostatné zaujímavosti