Vážení odberatelia tepla,

na základe doručenej informácie od spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., Vám oznamujeme, že dňa 5. 4. 2023 v čase od 7.30 hod. do 10.30 hod. dôjde z dôvodu plánovaných prác prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., k prerušeniu distribúcie elektriny na odbernom mieste Štúrovo námestie 1-8.

Vzhľadom na to, že prerušenie distribúcie elektriny sa týka aj odovzdávacej stanice tepla, oznamujeme našim spotrebiteľom v tomto objekte, že z uvedeného dôvodu bude v rovnakom čase prerušená aj dodávka tepla a teplej vody.

Ďakujeme za pochopenie.