Vážení odberatelia tepla,

MH Teplárenský holding, a.s. – závod Martin mení termín opravy horúcovodného potrubia DN250 uloženého v komunikácii I/65, pričom pôvodný termín opravy bol od 10.05.2024 do 28.05.2024 a nový termín je 8.7.2024 do 26.7.2024.

Z tohto dôvodu sa posúva aj termín plánovaného prerušenia dodávky teplej vody pre odberateľov tepla na ul.:

Nálepkova 2
Komenského 3, 4, 5
Červenej armády 3 - 15 (nepárne čísla)
Červenej armády 8, 10,
E. B. Lukáča 4, 6, 8, 10

Pôvodný termín bol od 7.00 hod. dňa 14.5.2024 do 18.00 hod. dňa 15.5.2024.

Nový termín prerušenia dodávky teplej vody je od 7.00 hod. dňa 10.7.2024 do 18.00 hod. dňa 11.7.2024.

Za vzniknuté nepríjemnosti sa Vám ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.