Vážení odberatelia tepla, 

na základe informácie od spoločnosti MH Teplárenský holding, a.s. - závod Martin a v zmysle zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike § 26 odst. (2) Vám oznamujeme, že z dôvodu prác na stavbe „Rekonštrukcia HV rozvodov na ulici Goliána Martin-Podháj“ bude prerušená dodávka teplej vody v nasledovnom termíne:

od 7:00 hod. dňa 3. 6. 2024 do 20:00 hod. dňa 25. 6. 2024.

Obmedzením dodávky tepla budú dotknutí odberatelia na ulici J. Goliána 2 - 18 (párne čísla).

Za vzniknutú situáciu sa ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.