Ďakujeme všetkým čitateľom Teplo v meste (október 2021), ktorí sa zapojili do súťaže o 350 eur a vecné ceny!

Opätovne nám bolo doručených viac ako 400 odpovedí na súťažnú otázku:

Aký názov dostalo zariadenie, ktoré dokáže skladovať energiu na báze vodíka?

Správna odpoveď bola: Johann.

Do žrebovania boli zaradení súťažiaci, bývajúci v bytovom dome, ktorý je zásobovaný teplom od spoločnosti skupiny STEFE na Slovensku.

Srdečne blahoželáme nasledovným vyžrebovaným výhercom:


1. CENA: TRISTOPÄŤDESIAT EUR


Milan Ť., Banská Bystrica (vyhráva 350 EUR)

2.-5. CENA: BALÍČEK REKLAMNÝCH PREDMETOV S LOGOM STEFE


 Milena P., Martin (vyhráva balíček reklamných predmetov s logom STEFE)

 Estera J., Banská Bystrica (vyhráva balíček reklamných predmetov s logom STEFE)

 Tomáš P., Veľký Krtíš (vyhráva balíček reklamných predmetov s logom STEFE)

 Ján D., Revúca (vyhráva balíček reklamných predmetov s logom STEFE)

6.-20. CENA: REKLAMNÝ PREDMET S LOGOM STEFE


 Vladimír K., Zvolen (vyhráva reklamný predmet s logom STEFE)

 Jaroslav I., Banská Bystrica (vyhráva reklamný predmet s logom STEFE)

 Valéria K., Kováčová (vyhráva reklamný predmet s logom STEFE)

 Jaroslav M., Krupina (vyhráva reklamný predmet s logom STEFE)

 Ľubomír W., Kremnica (vyhráva reklamný predmet s logom STEFE)

 Alena V., Levoča (vyhráva reklamný predmet s logom STEFE)

 Ivan B., Pukanec (vyhráva reklamný predmet s logom STEFE)

 Zuzana M., Martin (vyhráva reklamný predmet s logom STEFE)

 Štefan S., Zvolenská Slatina (vyhráva reklamný predmet s logom STEFE)

 Ondrej M., Revúca (vyhráva reklamný predmet s logom STEFE)

 Tibor Á., Rimavská Sobota (vyhráva reklamný predmet s logom STEFE)

 Helena K., Veľký Krtíš (vyhráva reklamný predmet s logom STEFE)

 Darina G., Rožňava (vyhráva reklamný predmet s logom STEFE)

 Tibor G., Tornaľa (vyhráva reklamný predmet s logom STEFE)

 Ľubica K., Klenovec (vyhráva reklamný predmet s logom STEFE)

Výhercov prvej až piatej ceny budeme kontaktovať telefonicky alebo emailom v priebehu mesiaca február za účelom osobného odovzdania výhry,
ostatným výhercom budú výhry zaslané na adresu bydliska.

Sledujte aj naďalej našu stránku www.stefe.sk.

Ostatné zaujímavosti