Dňa 21.6.2023 na letný slnovrat, keď sme všetci vstupovali do letného obdobia, sme my v STEFE symbolicky prestrihávali pásku pred dverami našej novej budovy. V slávnostnej nálade sme spolu s pozvanými hosťami oficiálne vstúpili do novotou voňajúcich, účelne zariadených priestorov, ktoré nám budú slúžiť ako miesto pre náš ďalší rast a inovácie. Je to dôležitá udalosť v živote našej spoločnosti, pretože s dverami do nového sídla otvárame aj novú etapu histórie STEFE skupiny. Spomienky na tento slávnostný okamih sú už zvečnené do obrazu a farby a my si ho radi s vami takto pripomenieme.

Tie najzaujímavejšie okamihy zo slávnostného otvorenia si môžete pozrieť aj v tomto krátkom videu: https://www.youtube.com/watch?v=mh1qARcDItQ


Ostatné zaujímavosti