My v STEFE sme hrdí na to, že vám môžeme dodávať teplo s kvalitou najvyššieho štandardu: počnúc našimi modernými výrobnými zariadeniami, cez dobre zaizolované tepelné rozvody, až po kompaktné odovzdávacie stanice tepla u vás v dome.

Kompaktné odovzdávacie stanice tepla (KOST-ky)

V rámci zásobovacieho územia STEFE sú umiestnené v takmer každom bytovom dome a v oblasti zásobovania teplom predstavujú najmodernejšiu technológiu. 

KOST-ky umožňujú plne sa prispôsobiť požiadavkám odberateľa na odber tepla a optimalizovaným nastavením redukujú spotrebu tepla. Sú programovateľné a nenáročné na prevádzku a údržbu, čím zvyšujú váš komfort.

Ostatné zaujímavosti